Agrupació de Balls Populars de Torredembarra

C/ Sant Adrià 3, 43830 Torredembarra

Tel.: 629 683 694

ballspopularstorredembarra@gmail.com

www.ballspopularstorredembarra.cat