La secció infantil del Ball de Pastorets es va crear dos anys més tard que l’adult, al 2002, per assegurar la continuació d’aquesta dansa a la vila

La música és idèntica a la dels balls adults, però només fan tres dels cinc balls: la Barreja Barrejada, el Ball Rodó i la Ela. Aquests balls els poden combinar amb les tres parts que consta el ball: la barreja, els ponts i la bóta. Actualment, aquest ball està format per una vintena de nens i nenes d’entre 10 i 15 anys.